Kết quả thi Đại học, điểm toán cao, điểm sử rất thấp

Kết quả thi Đại học, điểm toán cao, điểm sử rất thấp Theo nhận định của nhiều hội đồng tuyển sinh, đề toán năm nay nhìn chung nhẹ nhàng, nhưng do tính phân loại cao nên vẫn chưa xuất hiện nhiều thí sinh đạt điểm tuyệt đối ở môn này. PGS.TS Lê Hữu Lập, phó [...]