Duyệt theo từ khóa ‘khoa luat – dh hue’

Tỷ lệ chọi Khoa Luật – Đại Học Huế năm 2013

Tỷ lệ chọi Khoa Luật – Đại Học Huế năm 2013. Xem chi tiết tỷ lệ chọi của Khoa Luật các năm 2013, 2012, 2011… chính xác nhất! Chỉ tiêu tuyến sinh của Trường Khoa Luật – Đại Học Huế năm 2013 là 650. So với năm 2012 chỉ tiêu tuyển sinh tăng 50 chỉ tiêu. [...]

Điểm chuẩn khoa Luật – ĐH Huế năm 2012

Điểm chuẩn khoa Luật – ĐH Huế năm 2012

Điểm chuẩn khoa Luật – ĐH Huế năm 2012 Mã ngành Ngành đào tạo Khối thi Điểm trúng tuyển 1. KHOA LUẬT (ký hiệu là DHA) D380101 Luật học A 14.0 D380101 Luật học C 15.0 D380101 Luật học D1,2,3,4 14.0 D380107 Luật kinh tế A 15.5 D380107 Luật kinh tế C 16.5 D380107 Luật [...]

Nhập địa chỉ email của bạn: