Điểm chuẩn đại học Thái Nguyên – Khoa ngoại ngữ năm 2012

Điểm chuẩn đại học Thái Nguyên – Khoa ngoại ngữ năm 2012

Điểm chuẩn đại học Thái Nguyên – Khoa ngoại ngữ năm 2012 Mã trường: DTF STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 1 Ngôn ngữ Trung Quốc: Ngôn ngữ Trung Quốc, Song ngữ Trung-Anh D1(chưa nhân hệ số NN) 13.5 2 SP Trung Quốc: SP tiếng Trung, SP song ngữ Trung-Anh [...]