Điểm thi khoa Y Dược – Đại học quốc gia Hà nội năm 2012

Điểm thi khoa Y Dược – Đại học quốc gia Hà nội năm 2012 Dưới đây là top thí sinh đạt điểm cao nhất khoa Y Dược – đại học quốc gia Hà nội năm 2012 trong dữ liệu điểm thi của chúng tôi STT Họ và tên SBD Khối Năm sinh Môn 1 Môn 2 Môn [...]