Lịch thi đại học, cao đẳng, thi tốt nghiệp thpt năm 2013

Lịch thi đại học, cao đẳng, thi tốt nghiệp thpt năm 2013

Lịch thi đại học, cao đẳng, thi tốt nghiệp thpt năm 2013 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa vừa ký ban hành kế hoạch thời gian năm học 2012-2013. Theo đó lịch thi đại học cao đẳng năm 2013 và lịch thi tốt nghiêp thpt năm 2013 không có gì [...]