Duyệt theo từ khóa ‘lop 12’

Đề thi HK I môn toán 12 năm 2012 sở GD Bến Tre

Đề thi HK I môn toán 12 năm 2012 sở GD Bến Tre

Đề thi HK I môn toán 12 năm 2012 sở GD Bến Tre I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH: (7,0 điểm) trong>Bài 1. (3,0 điểm) Cho hàm số: . trong>Bài 2. (2,0 điểm) 1. Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số đạt cực đại tại . 1. [...]

Đề thi học kỳ I môn toán lớp 12 trường Chuyên Hà Nội – amstrerdam

Đề thi học kỳ I môn toán lớp 12 trường Chuyên Hà Nội – amstrerdam

Đề thi học kỳ I môn toán lớp 12 trường Chuyên Hà Nội – amstrerdam   Bài 1: ( 3,5 điểm) a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số: trong>Bài 2: (2,0 điểm) a) Giải phương trình: . pan id=”more-768″>b) Giải phương trình: với . Tìm vị trí của trên [...]

Nhập địa chỉ email của bạn: