Mất giấy báo trúng tuyển, có được nhập học?

Mất giấy báo trúng tuyển, có được nhập học?

Mất giấy báo trúng tuyển, có được nhập học? Mất giấy báo trúng tuyển, có được nhập học?Những vấn đề về việc chưa nhận được giấy chứng nhận điểm thi, rút hồ sơ xét tuyển, có còn cơ hội tham gia xét tuyển…được nhiều thí sinh quan tâm gửi về Ban tư vấn. Dưới đây [...]