Duyệt theo từ khóa ‘mon lich su’

Đề kiểm tra 1 tiết môn lịch sử HK I 2012 – Đề 5

Đề kiểm tra 1 tiết môn lịch sử HK I 2012 – Đề 5

Đề kiểm tra 1 tiết môn lịch sử HK I 2012 – Đề 5 Môn : Lịch sử. Lớp 12 – Thời gian: 45 phút (d) Câu 1 : (3 điểm) Nguyên nhân tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu? Có phải sự sụp đổ của Liên [...]

Đề kiểm tra 1 tiết môn lịch sử HK I 2012 – Đề 4

Đề kiểm tra 1 tiết môn lịch sử HK I 2012 – Đề 4

Đề kiểm tra 1 tiết môn lịch sử học kỳ I 2012 – 2013 – Đề 3 Câu 1: (2 điểm) Trình bày những thành tựu trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô từ 1950- nửa đầu 1970? Nêu ý nghĩa của các thành tựu đó? Câu 2: (4 điểm) Trình bày sự [...]

Đề kiểm tra 1 tiết môn lịch sử HK I 2012 – Đề 2

Đề kiểm tra 1 tiết môn lịch sử HK I 2012 – Đề 2

Đề kiểm tra 1 tiết môn lịch sử HK I 2012 – Đề 2 Câu 1. (3.0 điểm) Trình bày sự thành lập, mục đích, nguyên tắc hoạt động và vai trò của tổ chức Liên Hợp quốc? Câu 2. (4.0 điểm) Nét chính về cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu [...]

Đề kiểm tra 1 tiết môn lịch sử HK I 2012 – Đề 1

Đề kiểm tra 1 tiết môn lịch sử học kỳ I 2012 – 2013 – Đề 1 Câu 1: (3 điểm) Trình bày hoàn cảnh và những quyết định quan trọng của Hội nghị I-an-ta? Những quyết định của Hội nghị I-an-ta tác động đến quan hệ quốc tế sau 1945 như thế nào? Câu [...]

Sự lệch lạc không đáng có của môn lịch sử!

Sự lệch lạc không đáng có của môn lịch sử! Chủ quyền ở HS và TS là trang sử bi hùng được viết bằng máu xương của các thế hệ người Việt Nam… Thế mà có cả một thời gian dài, vấn đề hiển nhiên và trọng đại này lại bị coi là “nhạy cảm” [...]

Sự lệch lạc không đáng có của môn lịch sử!

Sự lệch lạc không đáng có của môn lịch sử! Chủ quyền ở HS và TS là trang sử bi hùng được viết bằng máu xương của các thế hệ người Việt Nam… Thế mà có cả một thời gian dài, vấn đề hiển nhiên và trọng đại này lại bị coi là “nhạy cảm” [...]

Kinh nghiệm ôn thi đại học môn Lịch sử

Kinh nghiệm ôn thi đại học môn Lịch sử

Kinh nghiệm ôn thi đại học môn Lịch sử  Để học và ôn tập hiệu quả môn Lịch sử trước các kỳ thi quan trọng cần có phương pháp hợp lý và tạo tâm lý thoải mái. Bất kỳ môn học nào, để học tốt cũng có thể là dễ nhưng cũng thật là khó [...]

Thi tốt nghiệp THPT 2012: Để học và làm bài tốt môn lịch sử

Thi tốt nghiệp THPT 2012: Để học và làm bài tốt môn lịch sử

Thi tốt nghiệp THPT 2012: Để học và làm bài tốt môn lịch sử Môn lịch sử vốn được nhiều thí sinh coi là khó “nuốt” vì có quá nhiều số liệu, dữ kiện. Nhiều thí sinh còn mặc định đây là môn phải học thuộc bài nên áp lực học và ôn tập càng [...]

Nhập địa chỉ email của bạn: