Xét tuyển vào 2 ngành của một trường được không?

Xét tuyển vào 2 ngành của một trường được không?

Xét tuyển vào 2 ngành của một trường được không? Lo lắng về sai sót hồ sơ xét tuyển? Cách ghi hồ sơ xét tuyển? Khi nào công bố điểm chuẩn xét tuyển? Rút hồ sơ xét tuyển có được không? Xét tuyển của HV Ngân hàng? Quy định mới về đào tạo liên thông?… [...]