Quảng Nam: Kiểm soát chặt chẽ thi tuyển công chức

Quảng Nam: Kiểm soát chặt chẽ thi tuyển công chức

Quảng Nam: Kiểm soát chặt chẽ thi tuyển công chức Ngày 7/11, Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Nam – ông Nguyễn Hữu Sáng – cho biết, kỳ thi tuyển công chức tại Quảng Nam năm 2012 sẽ diễn ra trong hai ngày 10-11/11, sẽ tuyển 731 công chức. Một kỳ thi tuyển công chức [...]