Duyệt theo từ khóa ‘ti le choi dai hoc cao dang 2012’

Tỷ lệ chọi trường HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM năm 2012

Tỷ lệ chọi trường HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM năm 2012 Tỉ lệ chọi Học viện Y Dược học cổ truyền Tỉ lệ chọi Học viện Y Dược học cổ truyền năm 2012: Học viện y dược học cổ truyền năm nay có tỉ lệ chọi là 1/10.9 (550CT/6000 HS ĐKDT). [...]

Tỷ lệ chọi TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM – ĐH HUẾ năm 2012

Tỷ lệ chọi TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM – ĐH HUẾ năm 2012

Tỷ lệ chọi TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM – ĐH HUẾ năm 2012 ty le choi 2012, ti le choi 2012, ti le choi dai hoc cao dang 2012, ty le choi dh su pham, ti le choi dh hue 2012

Tỷ lệ chọi TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM – ĐH HUẾ năm 2012

Tỷ lệ chọi TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM – ĐH HUẾ năm 2012

Tỷ lệ chọi TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM – ĐH HUẾ năm 2012 ty le choi 2012, ti le choi 2012, ti le choi dai hoc cao dang 2012, ty le choi dh nong lam, ti le choi dh hue 2012

Tỷ lệ chọi TRƯỜNG ĐH NGHỆ THUẬT – ĐH HUẾ năm 2012

Tỷ lệ chọi TRƯỜNG ĐH NGHỆ THUẬT – ĐH HUẾ năm 2012

Tỷ lệ chọi TRƯỜNG ĐH NGHỆ THUẬT – ĐH HUẾ năm 2012 ty le choi 2012, ti le choi 2012, ti le choi dai hoc cao dang 2012, ty le choi dh nghe thuat – dh hue

Tỷ lệ chọi TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ – ĐH HUẾ năm 2012

Tỷ lệ chọi TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ – ĐH HUẾ năm 2012 ty le choi 2012, ti le choi 2012, ti le choi dai hoc cao dang 2012, ty le choi dh ngoai ngu – dh hue

Tỷ lệ chọi TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC – ĐH HUẾ năm 2012

Tỷ lệ chọi TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC – ĐH HUẾ năm 2012

Tỷ lệ chọi TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC – ĐH HUẾ năm 2012 Tỷ lệ chọi trường ĐH Y DƯỢC – ĐH HUẾ năm 2011: Trường: ĐH Huế – Đại Học Y Huế Mã trường: DHY STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu ĐH Chỉ tiêu CĐ Số người ĐKDT Số người đến thi Tỷ lệ chọi (theo [...]

Tỷ lệ chọi TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC – ĐH HUẾ năm 2012

Tỷ lệ chọi TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC – ĐH HUẾ năm 2012

Tỷ lệ chọi TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC – ĐH HUẾ năm 2012 ty le choi 2012, ti le choi 2012, ti le choi dai hoc cao dang 2012, ty le choi dh khoa hoc – dh hue

Tỷ lệ chọi PHÂN HIỆU ĐH HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ năm 2012

Tỷ lệ chọi PHÂN HIỆU ĐH HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ năm 2012

Tỷ lệ chọi PHÂN HIỆU ĐH HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ năm 2012 DHQ – PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ STT Tên ngành Chỉ tiêu Số hồ sơ Tỷ lệ chọi 1 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 50 26 0.52 2 D520201 Kỹ thuật điện 50 10 0.20 3 D520503 Kỹ [...]

Tỷ lệ chọi KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT – ĐH HUẾ năm 2012

Tỷ lệ chọi KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT – ĐH HUẾ năm 2012

Tỷ lệ chọi KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT – ĐH HUẾ năm 2012 DHC – KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT STT Tên ngành Chỉ tiêu Số hồ sơ Tỷ lệ chọi 1 D140206 Giáo dục thể chất 150 521 3.47 2 D140208 Giáo dục quốc phòng – An ninh 100 153 1.53 ty le choi [...]

Tỷ lệ chọi KHOA DU LỊCH – ĐH HUẾ năm 2012

Tỷ lệ chọi KHOA DU LỊCH – ĐH HUẾ năm 2012 DHD – KHOA DU LỊCH STT Tên ngành Chỉ tiêu Số hồ sơ Tỷ lệ chọi 1 D310101 Kinh tế 60 19 0.32 2 D340101 Quản trị kinh doanh 350 1214 3.47 3 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch va lữ hành 90 [...]

Nhập địa chỉ email của bạn: