Duyệt theo từ khóa ‘tra cuu diem thi’

Điểm thi hệ CĐ – trường ĐH Công nghệ Đồng Nai năm 2012

Điểm thi hệ CĐ – trường ĐH Công nghệ Đồng Nai năm 2012 Thủ khoa hệ CĐ – trường ĐH Công nghệ Đồng Nai là thí sinh Trần Quốc Thái : đạt tổng điểm 24,50. Soạn: DTL SBD gửi 8712 Hoặc tra cứu điểm thi miễn phí tại địa chỉ: http://dapandethi2011.com/tra-cuu-diem-thi-2011/diem-thi-dai-hoc-2012-tra-cuu-diem-thi-dai-hoc-2012.html Dưới đây là TOP thí [...]

Điểm thi trường ĐH Công nghệ Đồng Nai năm 2012

Điểm thi trường ĐH Công nghệ Đồng Nai năm 2012 Thủ khoa ĐH Công nghệ Đồng Nai là thí sinh Trần Quốc Thái: đạt tổng điểm 21,00. Soạn: DTL SBD gửi 8712 Hoặc tra cứu điểm thi miễn phí tại địa chỉ: http://dapandethi2011.com/tra-cuu-diem-thi-2011/diem-thi-dai-hoc-2012-tra-cuu-diem-thi-dai-hoc-2012.html Dưới đây là TOP thí sinh đạt điểm cao nhất: SBD Họ tên [...]

Điểm thi trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai năm 2012

Điểm thi trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai năm 2012 Thủ khoa Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai là thí sinh Đồng Thái Thành: đạt tổng điểm 24,00. Soạn: DTL SBD gửi 8712 Hoặc tra cứu điểm thi miễn phí tại địa chỉ: http://dapandethi2011.com/tra-cuu-diem-thi-2011/diem-thi-dai-hoc-2012-tra-cuu-diem-thi-dai-hoc-2012.html Dưới đây là TOP thí sinh đạt điểm cao nhất: [...]

Điểm thi trường CĐ Hải Dương năm 2012

Điểm thi trường CĐ Hải Dương năm 2012 Thủ khoa CĐ Hải Dương là thí sinh Vũ Ngọc Khánh: đạt tổng điểm 29,00. Soạn: DTL SBD gửi 8712 Hoặc tra cứu điểm thi miễn phí tại địa chỉ: http://dapandethi2011.com/tra-cuu-diem-thi-2011/diem-thi-dai-hoc-2012-tra-cuu-diem-thi-dai-hoc-2012.html Dưới đây là TOP thí sinh đạt điểm cao nhất: SBD Họ tên Khối thi Môn 1 [...]

Điểm thi trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TPHCM năm 2012

Điểm thi trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TPHCM năm 2012 Thủ khoa Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TPHCM là thí sinh Lê Hữu Chung: đạt tổng điểm 28,50. Soạn: DTL SBD gửi 8712 Hoặc tra cứu điểm thi miễn phí tại địa chỉ: http://diemthidaihoccaodang.com/diem-thi-dai-hoc/diem-thi-dai-hoc-nam-2012-xem-diem-thi-dai-hoc-cao-dang-nam-2012.html Dưới đây là TOP [...]

Điểm thi trường Cao đẳng Dược Phú Thọ năm 2012

Điểm thi trường Cao đẳng Dược Phú Thọ năm 2012 Thủ khoa Cao đẳng Dược Phú Thọ là thí sinh Vũ Đức Tĩnh: đạt tổng điểm 29,50. Soạn: DTL SBD gửi 8712 Hoặc tra cứu điểm thi miễn phí tại địa chỉ: http://diemthidaihoccaodang.com/diem-thi-dai-hoc/diem-thi-dai-hoc-nam-2012-xem-diem-thi-dai-hoc-cao-dang-nam-2012.html Dưới đây là TOP thí sinh đạt điểm cao nhất: SBD Họ tên Khối [...]

Điểm thi Cao đẳng Thủy Sản năm 2012

Điểm thi Cao đẳng Thủy Sản năm 2012 Thủ khoa Cao đẳng Thủy Sản là thí sinh Nguyễn Duy Hải đạt tổng điểm 29,00. Soạn: DTL SBD gửi 8712 Hoặc tra cứu điểm thi miễn phí tại địa chỉ: http://dapandethi2011.com/tra-cuu-diem-thi-2011/diem-thi-dai-hoc-2012-tra-cuu-diem-thi-dai-hoc-2012.html Dưới đây là TOP thí sinh đạt điểm cao nhất: SBD Họ tên Khối thi Môn [...]

Điểm thi trường Học viện Hậu cần hệ dân sự (thi phía Nam) năm 2012

Điểm thi trường Học viện Hậu cần hệ dân sự (thi phía Nam) năm 2012 Thủ khoa Học viện Hậu cần hệ dân sự (thi phía Nam) là thí sinh Bùi Thị Tú Lan: đạt tổng điểm 17,50. Soạn: DTL SBD gửi 8712 Hoặc tra cứu điểm thi miễn phí tại địa chỉ: http://dapandethi2011.com/tra-cuu-diem-thi-2011/diem-thi-dai-hoc-2012-tra-cuu-diem-thi-dai-hoc-2012.html Dưới đây [...]

Điểm thi trường Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Dân sự, thi ở phía Nam) năm 2012

Điểm thi trường Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Dân sự, thi ở phía Nam) năm 2012 Thủ khoa trường Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Dân sự, thi ở phía Nam) là thí sinh Nguyễn Tùng Lâm: đạt tổng điểm 18,75. Soạn: DTL SBD gửi 8712 Hoặc tra cứu điểm thi miễn phí [...]

Điểm thi trường Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Dân sự, thi ở phía Bắc) năm 2012

Điểm thi trường Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Dân sự, thi ở phía Bắc) năm 2012 Thủ khoa  trường Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Dân sự, thi ở phía Bắc)  là thí sinh Nguyễn Thị Hải Anh: đạt tổng điểm 23,75. Soạn: DTL SBD gửi 8712 Hoặc tra cứu điểm thi [...]

Nhập địa chỉ email của bạn: