Trung tâm giáo dục thường xuyên lấn sân giáo dục phổ thông

Trung tâm giáo dục thường xuyên lấn sân giáo dục phổ thông Trung tâm Giáo dục Thường xuyên có nhiều chức năng nhưng nhiều trung tâm ở TPHCM hiện nay chỉ thực hiện chức năng duy nhất là dạy bổ túc văn hóa Trung tâm Giáo dục Thường xuyên (TTGDTX) quận 5 – TPHCM từ [...]