Điểm chuẩn nv2 trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM năm 2011

Điểm chuẩn nv2 trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM năm 2011 ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM công bố điểm chuẩn NV2 như sau: Bậc ĐH Ngành Điểm chuẩn NV 2 Khối A B D1 Công nghệ thông tin 13 Công nghệ chế tạo máy 13 Chế biến thủy sản 14,5 15,5 Công nghệ [...]