Điểm thi trường đại học Nông Lâm – đại học Huế năm 2012

Điểm thi trường đại học Nông Lâm – đại học Huế năm 2012

Điểm thi trường đại học Nông Lâm – đại học Huế năm 2012 Thủ khoa ĐH Nông Lâm – ĐH Huế là thí sinh Nguyễn Hoàng Long: đạt tổng điểm 24,5. Soạn: DTL SBD gửi 8712 Hoặc tra cứu điểm thi miễn phí tại địa chỉ: http://diemthidaihoccaodang.com/diem-thi-dai-hoc/diem-thi-dai-hoc-nam-2012-xem-diem-thi-dai-hoc-cao-dang-nam-2012.html Dưới đây là TOP tthí sinh đạt điểm [...]