Điểm thi trường đại học Phú Yên năm 2012

Điểm thi trường đại học Phú Yên năm 2012

Điểm thi trường đại học Phú Yên năm 2012 Thủ khoa đại học Phú Yên là thí sinh: Nguyễn Di Tùng đạt tổng điểm 23.5 Dưới đây là top thí sinh đạt điểm cao nhất đại học Phú Yên 2012 trong dữ liệu điểm thi của chúng tôi SBD Họ tên Khối thi Môn 1 Môn 2 Môn [...]