Điểm thi trường đại học Tây Nguyên năm 2012

Điểm thi trường đại học Tây Nguyên năm 2012

Điểm thi trường đại học Tây Nguyên năm 2012 Thủ khoa trường đại học Tây Nguyên là thí sinh: Nguyễn Hải Linh đạt tổng điểm 28.5 Dưới đây là top thí sinh đạt điểm cao nhất trường đại học Tây Nguyên 2012 trong dữ liệu điểm thi của chúng tôi SBD Họ tên Khối thi Môn 1 Môn 2 [...]