Điểm thi trường đại học Văn Hóa TpHCM năm 2012

Điểm thi trường đại học Văn Hóa TpHCM năm 2012

Điểm thi trường đại học Văn Hóa TpHCM năm 2012 Thủ khoa trường đại học Văn Hóa TpHCM là thí sinh: Phạm Thị Linh đạt tổng điểm 27.5 Dưới đây là top thí sinh đạt điểm cao nhất trường đại học Văn Hóa TpHCM 2012 trong dữ liệu điểm thi của chúng tôi SBD Họ tên Khối thi Môn [...]