Duyệt theo từ khóa ‘xet tuyen nv3’

Điểm chuẩn NV2 và chỉ tiêu xét tuyển NV3 trường Đại học Thành Đô

Điểm chuẩn NV2 và chỉ tiêu xét tuyển NV3 trường Đại học Thành Đô

Điểm chuẩn NV2 và chỉ tiêu xét tuyển NV3 trường Đại học Thành Đô Trường Đại học Thành Đô vừa chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2012. Trường Đại học Thành Đô công bố điểm chuẩn trúng tuyển NV bổ [...]

Điểm chuẩn NV2 và chỉ tiêu xét tuyển NV3 trường Học viện Ngân hàng

Điểm chuẩn NV2 và chỉ tiêu xét tuyển NV3 trường Học viện Ngân hàng

Điểm chuẩn NV2 và chỉ tiêu xét tuyển NV3 trường Học viện Ngân hàng Trường Đại học Thành Đô vừa chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2012. Trường tiếp tục xét tuyển bổ sung đến ngày 15/10/2012. Học viện Ngân [...]

Chỉ tiêu xét tuyển NV3 Học viện Quản lý Giáo dục 2012

Chỉ tiêu xét tuyển NV3 Học viện Quản lý Giáo dục 2012

Chỉ tiêu xét tuyển NV3 Học viện Quản lý Giáo dục 2012 – Ngành Quản lý giáo dục (Mã D140114): 200 chỉ tiêu. Điểm khối C từ 14,5 trở lên. Điểm khối D1 từ 13,5 trở lên. – Ngành Công nghệ Thông tin (Mã D480201): 100 chỉ tiêu. Điểm khối A, A1 từ 13,0 điểm [...]

Điểm trúng tuyển NV2 vào Học viện Quản lý Giáo dục 2012

Điểm trúng tuyển NV2 vào Học viện Quản lý Giáo dục 2012

Điểm trúng tuyển NV2 vào Học viện Quản lý Giáo dục 2012 Điểm xét theo đối tượng thí sinh khu vực 3 (mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm, đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1,0 điểm).

Xét tuyển nv3 CĐ Công nghệ và kinh tế công nghiệp 2011

Xét tuyển nv3 CĐ Công nghệ và kinh tế công nghiệp 2011

Xét tuyển nv3 CĐ Công nghệ và kinh tế công nghiệp 2011 Các ngành xét tuyển NV3 Mã Khối Chỉ tiêu NV3 Điểm xét NV3 Nguồn tuyển Các ngành đào tạo cao đẳng: 520 ĐH, CĐ – Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử với các chuyên ngành + Công nghệ kĩ thuật điện 01 A [...]

Nhập địa chỉ email của bạn: